THỨ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TRẦN DUY ĐÔNG: “TIỀM NĂNG CỦA NGUỒN LỰC KIỀU BÀO LÀ RẤT LỚN NHƯNG CHƯA ĐƯỢC KHAI THÁC HẾT”

Đăng ngày 18/11/2020